Blog header image
Astro Blog

Zo vind je de statuten en jaarrekeningen van Belgische ondernemingen

Wil je meer weten over Belgische bedrijven, zoals hun statuten, jaarrekeningen en identificatiegegevens? In deze blogpost vertellen we je waar je al deze informatie kunt vinden en hoe je deze bronnen kunt raadplegen.

Statuten en wijzigingen aan de statuten

Als je op zoek bent naar de statuten van een onderneming of eventuele wijzigingen daaraan, dan moet je bij het Belgisch Staatsblad zijn. Alle vennootschappen en rechtspersonen zijn verplicht om hun oprichtingsakte te publiceren in de bijlagen van het Staatsblad. Ook de benoeming of het ontslag van bestuursleden en wijzigingen aan de statuten worden hier openbaar gemaakt.

Je kunt het Belgisch Staatsblad online raadplegen via hun website, waar je ook de benodigde formulieren kunt downloaden. Deze dien je vervolgens, samen met een kopie van het verslag en een betalingsbewijs, op te sturen naar de ondernemingsrechtbank.

Jaarrekeningen en sociale balans

Voor de jaarrekeningen van Belgische ondernemingen kun je terecht bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België (NBB). De meeste bedrijven zijn verplicht om hier jaarlijks hun (geconsolideerde) jaarrekening neer te leggen. Op de NBB-website, onder de rubriek 'Balanscentrale', vind je deze jaarrekeningen en de sociale balans, met specifieke informatie over het personeelsbestand. De Balanscentrale stelt op basis van deze gegevens ook statistieken op voor bepaalde sectoren en rechtsvormen.

Identificatiegegevens van ondernemingen

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank die beheerd wordt door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Hierin zijn de basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden opgeslagen, zoals het ondernemingsnummer, de naam, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke zetel, oprichtings- en stopzettingsdatum, de uitgeoefende economische activiteiten en verwijzingen naar jaarrekeningen en balansen.

Sommige gegevens zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk, terwijl andere gegevens enkel toegankelijk zijn voor ondernemingen (via 'My Enterprise') of overheidsdiensten. De KBO Public Search toont de publieke gegevens van actieve ondernemingen, hun vestigingseenheden en de bekendgemaakte ondernemingen die nog niet actief zijn in België.

Andere bronnen voor bedrijfsinformatie

Naast de hierboven genoemde bronnen, zijn er nog andere databanken die nuttige informatie over Belgische bedrijven kunnen bieden. Gegevens in de KBO zijn bijvoorbeeld afkomstig van:

  • Het rijksregister van rechtspersonen
  • Het handelsregister
  • De btw-administratie
  • De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Al deze bronnen kunnen je helpen om een nog completer beeld te krijgen van een specifieke onderneming of om sectorale trends en ontwikkelingen te identificeren.

Tips voor het gebruik van deze bronnen

Wanneer je deze bronnen raadpleegt, houd dan rekening met de volgende tips:

  • Zorg ervoor dat je de meest recente gegevens raadpleegt, aangezien bedrijfsinformatie regelmatig kan veranderen.
  • Controleer de betrouwbaarheid van de gegevens door ze te vergelijken met informatie uit andere bronnen.
  • Maak gebruik van de zoekfuncties op de websites om snel en efficiënt de gewenste informatie te vinden.

Conclusie

Er zijn verschillende bronnen beschikbaar om informatie over Belgische ondernemingen te verkrijgen. Het Belgisch Staatsblad, de Balanscentrale van de Nationale Bank van België en de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn de belangrijkste databanken, maar vergeet ook niet de aanvullende bronnen te raadplegen voor een volledig overzicht. Met deze informatie bij de hand, ben je goed uitgerust om weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen of om gewoon meer te weten te komen over de Belgische bedrijfswereld.

Cookies!
Deze website gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat belangrijke functionaliteiten waaronder analyse, targeting en personalisatie werken. Je kunt je voorkeuren veranderen of de standaardinstellingen accepteren. Lees hier meer over ons Cookie beleid.